اخبار و بلاگ

مجسمه پدر و پسر

مجسمه پدر و پسر

مجسمه پدر و پسر يكي از مفهومي ترين مجسمه هاي جهان است كه در برزيل قرار دارد.در اين مجسمه پسر از تكه هايي ساخته شده كه از پدر جدا شده.

كودک در سالهای اول زندگیش فقط از يك طريق هوشش افزايش ميابد

كودک در سالهای اول زندگیش فقط از يك طريق هوشش افزايش ميابد

كودک در سالهای اول زندگیش فقط از يك طريق هوشش افزايش ميابد

تماس با ما

  • add_location

  • phone

    0